366 قصه ی تصویری برای روزهای سال [کتاب های نارنجی]

گروه مولفان:
فروزنده خداجو (نویسنده) | سرور کتبی (نویسنده) | فریبا کلهر (نویسنده) | بنفشه احمدزاده (تصویرگر)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
366 قصه ی تصویری برای روزهای سال [کتاب های نارنجی] عنوان کتابی است از سرور کتبی که در 760 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سرور کتبی، کتاب‌های لولو گرمایی(قدیانی)، جمجمه ی گمشده(پیدایش)، چه دیوی! چه رویی! و 6 قصه ی دیگر(قدیانی)، دارام ... دارام ... عروسیه! و 6 قصه دیگر(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید