سه نسل شعر خراسان (حاج شیخ حسن خاوری خراسانی-ادیب خاوری-، عبدالرسول خاوری خراسانی، ایراندخت خاوری خراسانی)

گروه مولفان:
عبدالرسول خاوری خراسانی (نویسنده) | حسن خاوری خراسانی (نویسنده) | ایراندخت خاوری خراسانی (گردآورنده)

ناشر:
بهجت

درباره کتاب:
سه نسل شعر خراسان (حاج شیخ حسن خاوری خراسانی-ادیب خاوری-، عبدالرسول خاوری خراسانی، ایراندخت خاوری خراسانی) عنوان کتابی است از ایراندخت خاوری خراسانی که در 344 صفحه و توسط انتشارات بهجت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید