این دیگ زخامی است که در (زبان مقاوم ترین ماهیچه)[خودسازی/ 1]

مولف:
فریده پهلوانی (نویسنده)

ناشر:
یاران

درباره کتاب:
این دیگ زخامی است که در (زبان مقاوم ترین ماهیچه) [خودسازی/1] عنوان کتابی است از فریده پهلوانی که در 112 صفحه و توسط انتشارات یاران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید