قلاب بافی 408 [دنیای هنر]

مولف:
اکرم ذاکری (مترجم)

ناشر:
بین المللی حافظ

درباره کتاب:
قلاب بافی 408 [دنیای هنر] عنوان کتابی است با ترجمه اکرم ذاکری که در 64 صفحه و توسط انتشارات بین المللی حافظ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قلاب بافی است.