واژه نامه ی وارونه (از جاهان فرزانه)

مولف:
عبدالعظیم کریمی (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
واژه نامه ی وارونه (از جاهان فرزانه) عنوان کتابی است از عبدالعظیم کریمی که در 132 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختارگرایی (تحلیل ادبی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالعظیم کریمی، کتاب‌های کلیدهای همراهی و مراقبت از نوجوانان در اینترنت(صابرین)، کلیدهای آموزش و مراقبت از سلامت جنسی در کودکان و نوجوانان(صابرین)، اخلاق بردگان و اخلاق آزادگان(صابرین)، رویکردی نمادین به تربیت دینی با تاکید بر روشهای اکتشافی(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان