آنتونی گیدنز (جامعه شناس زمان محور)[بزرگان علوم اجتماعی/ 2]

گروه مولفان:
ایرج ساعی ارسی (نویسنده) | مهدی ابراهیمی (ویراستار)

ناشر:
دانژه

درباره کتاب:
آنتونی گیدنز (جامعه شناس زمان محور) [بزرگان علوم اجتماعی/2] عنوان کتابی است از ایرج ساعی ارسی که در 180 صفحه و توسط انتشارات دانژه در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشمندان علوم اجتماعی است. از ایرج ساعی ارسی، کتاب‌های آموزش مطالعات اجتماعی(بهمن برنا)، مهارت های نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی(بهمن برنا)، جمعیت شناسی و برنامه ریزی آموزشی(بهمن برنا)، جامعه شناسی رمان(بهمن برنا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,400 تومــان