مغازه دار

مولف:
محسن چینی فروشان (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
مغازه دار عنوان کتابی است از محسن چینی فروشان که در 80 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از محسن چینی فروشان، کتاب‌های بلندی آسمان چه قدر است؟(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، عمق دریا چه قدر است؟(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان