هزار و یک شب -جلد 4

مولف:
حسین چترنور (نویسنده)

ناشر:
پاسارگاد

درباره کتاب:
هزار و یک شب -جلد4 عنوان کتابی است از حسین چترنور که در 214 صفحه و توسط انتشارات پاسارگاد در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسانه های عامه است. از حسین چترنور، کتاب‌های دردسرهای یک چینی در چین(خوارزمی)، خوشا به حال عمو اسماعیل(پاسارگاد)، مورچه، کوچه، کلوچه(پاسارگاد)، مامان مرغابی(پاسارگاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.