عصر طلایی مطبوعات ایران (1304-1299 شمسی)

مولف:
فیاض زاهد (نویسنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
عصر طلایی مطبوعات ایران (1304-1299 شمسی) عنوان کتابی است از فیاض زاهد که در 328 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از فیاض زاهد، کتاب دولت و انقلاب(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.