19 داستان از سیاست نامه [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان]

گروه مولفان:
مهدی علوی (نویسنده) | حسن بن علی نظام الملک (نویسنده)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
19 داستان از سیاست نامه [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان] عنوان کتابی است از حسن بن علی نظام الملک که در 80 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از حسن بن علی نظام الملک، کتاب‌های سیرالملوک(موسسه انتشارات نگاه)، سیاست نامه(فردوس)، گزیده سیاست نامه(شرکت نشر قطره)، قصه های شیرین سیاست نامه(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.