19 داستان از سیاست نامه [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان]

گروه مولفان:
مهدی علوی (نویسنده) | حسن بن علی نظام الملک (نویسنده)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
19 داستان از سیاست نامه [ادبیات داستانی جهان برای نوجوانان] عنوان کتابی است از حسن بن علی نظام الملک که در 80 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بن علی نظام الملک، کتاب‌های سیرالملوک(موسسه انتشارات نگاه)، سیاست نامه(فردوس)، گزیده سیاست نامه(شرکت نشر قطره)، قصه های شیرین سیاست نامه(پیدایش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید