روح تشریع در اسلام (واقعیت قانون گذاری در اسلام)[در قلمرو اندیشه امام موسی صدر/ 8]

گروه مولفان:
موسی صدر (نویسنده) | موسی اسوار (مترجم) | احمد ناظم (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب:
روح تشریع در اسلام (واقعیت قانون گذاری در اسلام) [در قلمرو اندیشه امام موسی صدر/8] عنوان کتابی است از موسی صدر با ترجمه‌ی احمد ناظم که در 204 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و حقوق است. از موسی صدر، کتاب‌های ادیان در خدمت انسان(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، روح تشریع در اسلام(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، انفاق(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، زندگی و مرگ(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.