چه معنی دارد که دسته ای توی یک مملکت دور افتاده، سرباز مملکت شما را بگیرند، به گلوله ببندند، از خودرو بیرون بکشند و بعد توی خاک بغلتانند و مثله اش کنن (مجموعه داستان)

مولف:
اسدالله امرائی (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
امرود

درباره کتاب:
چه معنی دارد که دسته ای توی یک مملکت دور افتاده، سرباز مملکت شما را بگیرند، به گلوله ببندند، از خودرو بیرون بکشند و بعد توی خاک بغلتانند و مثله اش کنن (مجموعه داستان) کتابی است که در 148 صفحه و توسط انتشارات امرود در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه است.
قیمت کتاب
6,000 تومــان