حدیث سحرگاهان (گفتارهای تفسیری امام موسی صدر)[در قلمرو اندیش امام موسی صدر/ 5]

گروه مولفان:
موسی صدر (نویسنده) | علیرضا محمودی (مترجم) | مهدی موسوی نژاد (مترجم)

ناشر:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب:
حدیث سحرگاهان (گفتارهای تفسیری امام موسی صدر) [در قلمرو اندیش امام موسی صدر/5] عنوان کتابی است از موسی صدر با ترجمه‌ی علیرضا محمودی که در 456 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسی صدر، کتاب‌های ادیان در خدمت انسان(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، روح تشریع در اسلام(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، انفاق(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، زندگی و مرگ(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.