فیه مافیه (اسرارالجلالیه مولوی)

گروه مولفان:
بهروز ثروتیان (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
فیه مافیه (اسرارالجلالیه مولوی) عنوان کتابی است از بهروز ثروتیان که در 454 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهروز ثروتیان، کتاب‌های خردنامه های ایران باستان(مهتاب)، شرح غزلیات حافظ(موسسه انتشارات نگاه)، اقبالنامه(موسسه انتشارات امیرکبیر)، لیلی و مجنون(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.