فیه مافیه (اسرارالجلالیه مولوی)

گروه مولفان:
بهروز ثروتیان (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
فیه مافیه (اسرارالجلالیه مولوی) عنوان کتابی است از بهروز ثروتیان که در 454 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. از بهروز ثروتیان، کتاب‌های خردنامه های ایران باستان(مهتاب)، شرح غزلیات حافظ(موسسه انتشارات نگاه)، اقبالنامه(موسسه انتشارات امیرکبیر)، لیلی و مجنون(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید