درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

مولف:
ابوالقاسم نجیب (مترجم)

ناشر:
فرزین

درباره کتاب:
درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج عنوان کتابی است با ترجمه ابوالقاسم نجیب که در 252 صفحه و توسط انتشارات فرزین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شطرنج است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
9,500 تومــان