درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

مولف:
ابوالقاسم نجیب (مترجم)

ناشر:
فرزین

درباره کتاب:
درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج عنوان کتابی است با ترجمه ابوالقاسم نجیب که در 252 صفحه و توسط انتشارات فرزین در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شطرنج است.
قیمت کتاب
9,500 تومــان