کتاب رنگ آمیزی فروزن

گروه مولفان:
مریم خرازیان (نویسنده) | مهسا اخباری (نویسنده)

ناشر:
مه در

درباره کتاب:
کتاب رنگ آمیزی فروزن عنوان کتابی است از مریم خرازیان که در 40 صفحه و توسط انتشارات مه در در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رنگ آمیزی برای کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم خرازیان، کتاب‌های اسمورف ها و فلوت جادویی(مه در)، اسمورف های بنفش(مه در)، کتاب رنگ آمیزی رالف خرابکار(مه در)، کتاب رنگ آمیزی مینیون ها(مه در)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.