خاندان ایرانی تبار مهلب

مولف:
رمضان رضایی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
خاندان ایرانی تبار مهلب عنوان کتابی است از رمضان رضایی که در 166 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهلب (خاندان) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رمضان رضایی، کتاب‌های درآمدی بر واژه های دخیل در قرآن(سمت)، پژوهشی در تاریخ سیاسی، اداری و مالی عصر عباسی اول(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان