اینترنت و امنیت اجتماعی

مولف:
سعید مجردی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
اینترنت و امنیت اجتماعی عنوان کتابی است از سعید مجردی که در 235 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اینترنت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.