ژالیزیانا (شعر نامه)

مولف:
محمد علی سپانلو (نویسنده)

ناشر:
آگاه

درباره کتاب:
ژالیزیانا (شعر نامه) عنوان کتابی است از محمد علی سپانلو که در 100 صفحه و توسط انتشارات آگاه در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی سپانلو، کتاب‌های آناباز(شرکت نشر کتاب هرمس)، گرسنگی سایه ها(دیبایه)، مجموعه اشعار عارف قزوینی(موسسه انتشارات نگاه)، هندی از رویاها(نیماژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14