ژالیزیانا (شعر نامه)

مولف:
محمد علی سپانلو (نویسنده)

ناشر:
آگاه

درباره کتاب:
ژالیزیانا (شعر نامه) عنوان کتابی است از محمد علی سپانلو که در 100 صفحه و توسط انتشارات آگاه در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از محمد علی سپانلو، کتاب‌های آناباز(شرکت نشر کتاب هرمس)، گرسنگی سایه ها(دیبایه)، مجموعه اشعار عارف قزوینی(موسسه انتشارات نگاه)، هندی از رویاها(نیماژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14