هستی شناسی مطلق گرا در تجربه ی غیر دوگانگی فلسفه ی شرق (بررسی هستی شناسی مکتب های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچآرا، اوپانیشادی و ادوایتاودآنتا)

مولف:
فرهاد خالصی مقدم (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر فراروان

درباره کتاب:
هستی شناسی مطلق گرا در تجربه ی غیر دوگانگی فلسفه ی شرق (بررسی هستی شناسی مکتب های اشراقی بودایی، مادهیاماکا، یوگاچآرا، اوپانیشادی و ادوایتاودآنتا) عنوان کتابی است از فرهاد خالصی مقدم که در 312 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر فراروان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هستی شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید