طبیعت در خطر است

گروه مولفان:
سالی مورگان (نویسنده) | رزی هارلو (نویسنده) | بابک امین تفرشی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران

درباره کتاب:
طبیعت در خطر است عنوان کتابی است از رزی هارلو با ترجمه‌ی بابک امین تفرشی که در 24 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Nature in danger، 1995. موضوع اصلی این کتاب طبیعت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رزی هارلو، کتاب‌های حفاظت محیط زیست(شرکت انتشارات فنی ایران)، طبیعت در خطر است(شرکت انتشارات فنی ایران)، مجموعه کاشفان جوان(به نشر)، زباله و بازیافت(موسسه انتشاراتی نوای مدرسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.