اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی (با نگاه به ایران)

مولف:
علیرضا علوی تبار (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
اقتصاد سیاسی و خط مشی گذاری عمومی (با نگاه به ایران) عنوان کتابی است از علیرضا علوی تبار که در 119 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از علیرضا علوی تبار، کتاب اصلاحات در برابر اصلاحات(طرح نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.