فاوست

گروه مولفان:
یوهان ولفگانگ فون گوته (نویسنده) | سعید جوزی (مترجم)

ناشر:
گل آذین

درباره کتاب:
فاوست عنوان کتابی است از یوهان ولفگانگ فون گوته با ترجمه‌ی سعید جوزی که در 712 صفحه و توسط انتشارات گل آذین در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Faust. موضوع اصلی این کتاب German drama است. از یوهان ولفگانگ فون گوته، کتاب‌های دیوان شرقی(نخستین)، رنج های ورتر جوان(ماهی)، رنج های ورتر جوان(جامی)، فاوست(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
100,000 تومــان