آیا آن ها پولدارند چون باهوشند؟ (طبقه، امتیاز و آموزش، تحت نظام سرمایه داری)

گروه مولفان:
جک بارنز (نویسنده) | افشین صدرایی (مترجم)

ناشر:
طلایه پرسو

درباره کتاب:
آیا آن ها پولدارند چون باهوشند؟ (طبقه، امتیاز و آموزش، تحت نظام سرمایه داری) عنوان کتابی است از جک بارنز با ترجمه‌ی افشین صدرایی که در 144 صفحه و توسط انتشارات طلایه پرسو در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Are they rich because they're smart؟ : class، privilege and learning under capitalism، 2016. موضوع اصلی این کتاب سرمایه داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جک بارنز، کتاب‌های تحول آن ها و تحول ما(طلایه پرسو)، دو جهان در شب(طلایه پرسو)، کوبا و انقلاب آینده ی آمریکا(طلایه پرسو)، تروتسکی آن ها و تروتسکی ما(طلایه پرسو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.