مصارع المصارع [مجموعه آشنایی با فلسفه اسلامی/16]

گروه مولفان:
محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (نویسنده) | حسین بن عبدالله ابن سینا (نویسنده) | محمد بن عبدالکریم شهرستانی (نویسنده) | محسن میری (مترجم)

ناشر:
حکمت

درباره کتاب:
مصارع المصارع [مجموعه آشنایی با فلسفه اسلامی/16] عنوان کتابی است از حسین بن عبدالله ابن سینا با ترجمه‌ی محسن میری که در 344 صفحه و توسط انتشارات حکمت در سال 1380 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین بن عبدالله ابن سینا، کتاب‌های درمان روماتیسم نقرس و سیاتیک(صفی علیشاه)، حدوث العالم(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، قراضه طبیعیات(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، زندان اندیشه در حدیث نفس بهمنیار(شرکت سهامی انتشار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان
موضوعات کتاب
فلسفه اسلامی