عملیات مهندسی (بررسی کارنامه تروریستی بخش ویژه ی نظامی سازمان مجاهدین خلق 1357 - 1361)

مولف:
محمدحسن روزی طلب (نویسنده)

ناشر:
مرکز اسناد انقلاب اسلامی

درباره کتاب:
عملیات مهندسی (بررسی کارنامه تروریستی بخش ویژه ی نظامی سازمان مجاهدین خلق 1357 - 1361) عنوان کتابی است از محمدحسن روزی طلب که در 764 صفحه و توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان مجاهدین خلق ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسن روزی طلب، کتاب‌های اینجا فتنه ای رخ داده است(انتشارات سوره مهر)، پرونده مسکوت(مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، صخره سخت(مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، شاهد عینی(اشراق حکمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.