ادبیات سیاه (گفتارهایی در سبک پلیسی جنایی)[هزارتوی نوشتن/ 7]

مولف:
یاسمن منو (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب

درباره کتاب:
ادبیات سیاه (گفتارهایی در سبک پلیسی جنایی) [هزارتوی نوشتن/7] عنوان کتابی است از یاسمن منو که در 128 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری جهان کتاب در سال 1394 به چاپ رسیده است. از یاسمن منو، کتاب واژگان روسو(نشر نی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان