فرهنگ پارسیان کاربردی فارسی-انگلیسی

مولف:
سیف غفاری (نویسنده)

ناشر:
ذهن آویز

درباره کتاب:
فرهنگ پارسیان کاربردی فارسی-انگلیسی عنوان کتابی است از سیف غفاری که در 718 صفحه و توسط انتشارات ذهن آویز در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیف غفاری، کتاب‌های فرهنگ بازرگانی ایرانیان(ذهن آویز)، فرهنگ پارسیان جیبی فارسی-انگلیسی(آسیم)، فرهنگ پارسیان جوانان انگلیسی-فارسی(آسیم)، فرهنگ پارسیان(ذهن آویز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان