نهج القرائة و التجوید -جلد 1 (دانش قرائت قرآن)

مولف:
محمدحسین جمشیدی (نویسنده)

ناشر:
سفیر اردهال

درباره کتاب:
نهج القرائة و التجوید -جلد1 (دانش قرائت قرآن) عنوان کتابی است از محمدحسین جمشیدی که در 264 صفحه و توسط انتشارات سفیر اردهال در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. از محمدحسین جمشیدی، کتاب‌های مبانی و روش شناسی تبیین(دانشگاه امام صادق (ع))، دست خط(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.