فرهنگ پارسیان (کاربردی، انگلیسی-فارسی)

مولف:
سیف غفاری (نویسنده)

ناشر:
ذهن آویز

درباره کتاب:
فرهنگ پارسیان (کاربردی، انگلیسی-فارسی) عنوان کتابی است از سیف غفاری که در 1006 صفحه و توسط انتشارات ذهن آویز در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیف غفاری، کتاب‌های فرهنگ بازرگانی ایرانیان(ذهن آویز)، فرهنگ پارسیان جیبی فارسی-انگلیسی(آسیم)، فرهنگ پارسیان جوانان انگلیسی-فارسی(آسیم)، فرهنگ پارسیان(ذهن آویز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان