آموزش نقاشی پلکانی با اشکال هندسی

مولف:
مونا یوسف زاده خانقاه (نویسنده)

ناشر:
شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق

درباره کتاب:
آموزش نقاشی پلکانی با اشکال هندسی عنوان کتابی است از مونا یوسف زاده خانقاه که در 40 صفحه و توسط انتشارات شرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رنگ آمیزی برای کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.