روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی

مولف:
ایرج سلطانی (نویسنده)

ناشر:
ارکان

درباره کتاب:
روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی عنوان کتابی است از ایرج سلطانی که در 216 صفحه و توسط انتشارات ارکان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهره وری صنعتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج سلطانی، کتاب‌های ابزارهای خودارزیابی و بهبود در مدیریت منابع انسانی(ارکان دانش)، پرورش سرمایه های انسانی(ارکان دانش)، الگوی سرآمدی اخلاقی(ارکان دانش)، مبانی تدوین استراتژی های منابع انسانی(ارکان دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,450 تومــان