کاربرد روشهای عددی در منابع آب

گروه مولفان:
فرهاد موسوی (نویسنده) | محمدرضا نوری امامزاده ئی (نویسنده)

ناشر:
ارکان

درباره کتاب:
کاربرد روشهای عددی در منابع آب عنوان کتابی است از فرهاد موسوی که در 328 صفحه و توسط انتشارات ارکان در سال 1380 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب های زیرزمینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرهاد موسوی، کتاب‌های اصول آبیاری(کنکاش)، آبیاری به روش کرتی - مسطح(کنکاش)، اصول و کاربرد کم آبیاری(کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,950 تومــان