او می ماند

گروه مولفان:
علی ذوالفقاری (نویسنده) | قاسم کریمی (ویراستار)

ناشر:
زیتون

درباره کتاب:
او می ماند عنوان کتابی است از علی ذوالفقاری که توسط انتشارات زیتون در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خدا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی ذوالفقاری، کتاب‌های آموزش الفبا و اعداد انگلیسی رنگینه(جواهری)، مدل نقاشی رنگارنگ(جواهری)، اختراعات و اکتشافات(لیدا)، شگفتی های دریا و اقیانوس(لیدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان