اسباب بازی بسازیم و با هم بازی کنیم (بازیها و اسباب بازی های دست ساز 20 کشور آسیا و اقیانوسیه)[مجموعه کتابهای مشترک آسیا و اقیانوسیه]

گروه مولفان:
بهار اشراق (مترجم) | قاسم کریمی (ویراستار)

ناشر:
زیتون

درباره کتاب:
اسباب بازی بسازیم و با هم بازی کنیم (بازیها و اسباب بازی های دست ساز 20 کشور آسیا و اقیانوسیه) [مجموعه کتابهای مشترک آسیا و اقیانوسیه] عنوان کتابی است با ترجمه بهار اشراق که توسط انتشارات زیتون در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازی های کودکان است.