سرشت و سرنوشت [خلاصه آثار استاد شهید مرتضی مطهری/7]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
سرشت و سرنوشت [خلاصه آثار استاد شهید مرتضی مطهری/7] عنوان کتابی است که در 208 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قضا و قدر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.