پیشرفت های اقتصادی و مالی اسلامی

گروه مولفان:
منور اقبال (نویسنده) | سلمان سید علی (نویسنده) | دادانگ مولجوان (نویسنده) | حامد تاجمیرریاحی (مترجم) | حمزه مظفری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
پیشرفت های اقتصادی و مالی اسلامی عنوان کتابی است از دادانگ مولجوان با ترجمه‌ی حامد تاجمیرریاحی که در 672 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Advances in islamic economics and finance: proceedings of 6th international conference on islamic economics and finance. موضوع اصلی این کتاب اسلام و اقتصاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.