مجموعه مقالات همایش تاریخ، فلسفه و منطق زیست شناسی ایران

مولف:
جمشید درویش (گردآورنده)

ناشر:
واژگان خرد

درباره کتاب:
مجموعه مقالات همایش تاریخ، فلسفه و منطق زیست شناسی ایران عنوان کتابی است از جمشید درویش که در 382 صفحه و توسط انتشارات واژگان خرد در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیست شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید درویش، کتاب‌های مبانی سیستماتیک جانوری(دانشگاه فردوسی مشهد)، جمعیت ها، گونه ها و تکامل(واژگان خرد)، راهنمای نگارش در زیست شناسی دستنامه تحقیق برای دانشجویان(جهاد دانشگاهی واحد مشهد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.