مجموعه مقالات همایش تاریخ، فلسفه و منطق زیست شناسی ایران

مولف:
جمشید درویش (گردآورنده)

ناشر:
واژگان خرد

درباره کتاب:
مجموعه مقالات همایش تاریخ، فلسفه و منطق زیست شناسی ایران عنوان کتابی است از جمشید درویش که در 382 صفحه و توسط انتشارات واژگان خرد در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیست شناسی است. از جمشید درویش، کتاب‌های مبانی سیستماتیک جانوری(دانشگاه فردوسی مشهد)، جمعیت ها، گونه ها و تکامل(واژگان خرد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.