حقوق عمومی، دولت و جوانان

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام صادق (ع)

درباره کتاب:
حقوق عمومی، دولت و جوانان عنوان کتابی است که در 724 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق عمومی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.