سربازهای کوچک

گروه مولفان:
رویا موسوی گرمارودی (نویسنده) | محمد سلطانی ابهری (تصویرگر)

ناشر:
زیتون

درباره کتاب:
سربازهای کوچک عنوان کتابی است از رویا موسوی گرمارودی که توسط انتشارات زیتون در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های علمی است. از رویا موسوی گرمارودی، کتاب اولین فرهنگ انگلیسی من(زیتون) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان