مهربان ترین دوست

گروه مولفان:
محبوبه عمرانی (نویسنده) | محمدرضا دادگر (تصویرگر)

ناشر:
زیتون

درباره کتاب:
مهربان ترین دوست عنوان کتابی است از محبوبه عمرانی که توسط انتشارات زیتون در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خداشناسی است.