مهربان ترین دوست

گروه مولفان:
محبوبه عمرانی (نویسنده) | محمدرضا دادگر (تصویرگر)

ناشر:
زیتون

درباره کتاب:
مهربان ترین دوست عنوان کتابی است از محبوبه عمرانی که توسط انتشارات زیتون در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خداشناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.