جمع و تفریق کلاس اولی

مولف:
مهدی فاطمی (نویسنده)

ناشر:
زیتون

درباره کتاب:
جمع و تفریق کلاس اولی عنوان کتابی است از مهدی فاطمی که توسط انتشارات زیتون در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفریق است.