کفش

گروه مولفان:
افسانه موسوی گرمارودی (نویسنده) | شیلا خزانه داری (تصویرگر)

ناشر:
زیتون

درباره کتاب:
کفش عنوان کتابی است از افسانه موسوی گرمارودی که توسط انتشارات زیتون در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از افسانه موسوی گرمارودی، کتاب‌های درد من چه رنگی است؟(موسسه انتشارات امیرکبیر)، آقای جیبی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، آقای پلنگ و آقای آدم(موسسه انتشارات امیرکبیر)، دایرة المعارف پیامبران(محراب قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,200 تومــان
موضوعات کتاب
داستان های اجتماعی