آواکس کوچولو

مولف:
علی اعوانی (نویسنده)

ناشر:
سازمان عقیدتی سیاسی آجا

درباره کتاب:
آواکس کوچولو عنوان کتابی است از علی اعوانی که در 84 صفحه و توسط انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی آجا در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است.