سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ (سفر اول)

گروه مولفان:
شاه ایران ناصرالدین قاجار (نویسنده) | فرشاد فرشباف ابریشمی (گردآورنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ (سفر اول) عنوان کتابی است از شاه ایران ناصرالدین قاجار که در 304 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اروپا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شاه ایران ناصرالدین قاجار، کتاب‌های حکایت پیر و جوان(قدیانی)، سفرنامه خراسان(میردشتی)، سفرنامه ناصرالدین شاه به کربلا و نجف(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، سفرنامه ناصرالدین شاه به فرنگ(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.