زندگی کنید و بیاموزید و آموخته هایتان را به دیگران منتقل نمایید. ..

گروه مولفان:
جکسن براون (نویسنده) | شهره (قراچه داغی) عبداللهی (مترجم)

ناشر:
آسیم

درباره کتاب:
زندگی کنید و بیاموزید و آموخته هایتان را به دیگران منتقل نمایید. .. عنوان کتابی است از جکسن براون با ترجمه‌ی شهره (قراچه داغی) عبداللهی که در 137 صفحه و توسط انتشارات آسیم در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.