ساختار قدرت در خانواده (شناسایی انواع ساختار قدرت در خانواده های ایرانی)

مولف:
بیوک محمدی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
ساختار قدرت در خانواده (شناسایی انواع ساختار قدرت در خانواده های ایرانی) عنوان کتابی است از بیوک محمدی که در 188 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خانواده ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بیوک محمدی، کتاب‌های خودت را بشناس(علم)، الگوهای موفق مدیریت ایرانی(شرکت نشر فراروان)، کلیسا در محاصره(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، درآمدی بر روش تحقیق کیفی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
خانواده ها -- ایران