جهاد و ترور در اسلام (دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت)

مولف:
اشرف بروجردی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
جهاد و ترور در اسلام (دیدگاه های علمای شیعه و اهل سنت) عنوان کتابی است از اشرف بروجردی که در 165 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهاد است. از اشرف بروجردی، کتاب روابط و مناسبات بین فردی در اجتماع از دیدگاه قرآن(کویر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.