چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

مولف:
مریم صانع پور (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی عنوان کتابی است از مریم صانع پور که در 380 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. از مریم صانع پور، کتاب شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.