فروردگ (گفتارهایی درباره زبان ها و فرهنگ ایران)

گروه مولفان:
محمدتقی راشد محصل (نویسنده) | مهدی علائی (گردآورنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
فروردگ (گفتارهایی درباره زبان ها و فرهنگ ایران) عنوان کتابی است از مهدی علائی که در 637 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرهنگ ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی علائی، کتاب‌های دم مزن تا بشنوی زان آفتاب(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، بهگودگیتا(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.